Partnerstvo na delu

Ekonomsko-trgovinska škola učestvuje u projektu Partnerstvo na delu od 2011. godine.

Do sada naša škola je ostvarila partnerstva sa više škola iz više Evropskih zemalja.

Prvo partnerstvo je ostvareno sa školom iz Oldenburga u Nemačkoj.