Izveštaj sa maturske ekskurzije učenika

“Ekonomsko-trgovinske škole“, školske 2022/2023. godine Datum ekskurzijeEkskurzija učenika završnih razreda „Ekonomsko-trgovinske škole“ je realizovana u periodu od 08.10.2022. do 14.10.2022. godine, odnosno u trajanju od sedam dana i šest noćenja.Posredovanje u pružanju usluga u oblasti đačkog turizma, izvršeno je u saradnji sa turističkom agencijom ,,KARAVAN” iz Novog Pazara. Lista putnikaSastav … Continue reading Izveštaj sa maturske ekskurzije učenika