Biblioteka

  • Biblioteka, koja raspolaže neophodnim fondom knjiga, biće popunjena literaturom predviđenom programima srednjeg obrazovanja i vaspitanja.
  • Posebna briga će biti posvećena nabavci pedagoške literature, kao i pretplati i korišćenju stručnih listova i časopisa, te postavljanju istih u funkciji korišćenja.
  • Zbog rada škole u dve smene, biblioteka će raditi od 8.00 o 18.30 sati svakog radnog dana.