Tehničar obezbeđenja

Područje rada: Obezbeđenje

Trajanje školovanja: 4 godine

Posao tehničara obezbeđenja podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Radi se o opasnom, odgovornom i fizički zahtevnom poslu. U vremenima u kojima se danas nalazimo, a koja karakteriše, pre svega teška ekonomska kriza sve veći izazovi vezani za obezbeđenje imovine i ljudi, što za posledicu ima povećanu tražnju za ovim kadrovima.

Tehničar obezbeđenja zbog prirode posla mora biti psiho – fizički potpuno zdrav i izdržljiv pojedinac, jer u sistuacijama predviđenim zakonom, radi odbrane ljudi i imovine, koji su predmet njegove zaštite, može upotrebiti i oružje. Takođe njegov rad podrazumeva dugotrjno stojanje, izlaganje suncu i elementarnim nepogodama, kao i stalan stres.

Nastava se odvija u skladu sa nastavnim planom i programom odobrenim od strane nadležnog ministarstva. U školovanju ovih kadrova, jako je bitno sicanje odgovarajućih praktičnih znanja. Usled toga smo obezbrdili sticanje tih znanja na odgovarajućim praktičnim obukama.

Po završetku ovog obrazovnog profila, naši polaznici stiču četvrti stepen stručne spreme, što im omogućava kako upis na željeni fakultet, tako i započinjanje radnog odnosa u državom ili privatnom sektoru, na poslovima vezanim za zaštitu kako pokretne tako i nepokretne imovine i ljudi.


Nastavni sadržaj

Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Ekonomija, pravo i administracija -opšteobrazovni predmeti

Tehničar obezbeđenja – stručni predmeti