ČOS – materijali za preuzimanje

Međunarodni dan tolerancije u školama

Poštovani/a,

Budući da nam se približava 16. novembar, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je pripremio informativno-edukativne materijale za obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije u školama, u skladu sa Protokolom o saradnji u sprovođenju projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“.

Na linkovima ispod možete preuzeti materijale. Očekujemo od nastavnog osoblja da prilagodi odabir materijala uzrastu dece, kako bi doprineli podizanju svesti o toleranciji, ravnopravnosti i uvažavanju različitosti. Među materijalima, nalazi se sledeće:

Prezentacija (PPT) o diskriminaciji i toleranciji, sa konkretnim primerima, koja može poslužiti kao osnova za razgovor sa učenicima;
Video „Šta je diskriminacija“;
Sinopsis za vežbu „Igra uloga“, čiji je smisao da se kroz igru i zamenu uloga, „koračanjem u tuđim cipelama”, deci približi značaj poštovanja ravnopravnosti;
Spisak preporučene dodatne literature sa linkovima ka e-publikacijama;
Spisak preporučenog video materijala sa linkovima (promo spotovi, filmovi, edukativni klipovi).


Neke od materijala možete koristiti i prilikom obeležavanja ostalih međunarodnih datuma posvećenih promociji ostvarivanja i zaštite prava deteta čije obeležavanje doprinosi ostvarivanju cilja projekta (npr. Međunarodnog dana deteta 20. novembra, Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra i dr).