Komercijalista

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

Školske 2018/2019. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje jedno odeljenje ovog smera i to na srpskom jeziku

 

Zadaci i poslovi

Komercijalista nabavlja robu od proizvođača i prodaje je trgovinskim, zanatskim i industrijskim preduzećima. Komercijalista u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini savetuju komitente o svojstvima robe i stara se o isporuci na pravo mesto i u pravo vreme. U poslovima nabavke robe pronalazi najbolje izvore nabavke, prikuplja ponude, poredi uslove i vodi pregovore sa dobavljačima. Po prispeću robe kontroliše fakture i dostavnu dokumentaciju i stara se za propisno skladištenje. U poslovima prodaje planira isporuke i priprema robu za otpremu. Vrši kalkulaciju cena, obrađuje upite, izdaje fakture za prodatu robu. U oblast njegovih poslova spada i obračun troškova i plaćanja, obrada reklamacija, kao

Kvalifikacioni okvir – slika zanimanja

Komercijalisti u trgovini na veliko i spoljnoj trgovini nabavljaju robu svih vrsta kod proizvođača, odnosno dobavljača i preprodaju je dalje preduzećima iz oblasti trgovine, zanatstva i industrije. Staraju se za propisno skladištenje i besprekoran tok robe, odnosno nadziru ulaz robe, stanje robe na skladištu, dodatno poručuju robu i planiraju isporuku tj. prodaju robe.

Lista zadataka i poslova:

Obavljanje opštih kancelarijskih i administrativnih poslova; Obrada ulazne i izlazne pošte, kao i raspodela pošte; Izrada organizacionih planova i planova rada, odnosno saradnja na njihovoj izradi; Izrada izveštaja i zapisnika. Pismena korespondencija sa dobavljačima i komitentima na domicilnom i stranom jeziku; Izrada izlaznih faktura; Praćenje toka plaćanja i naplate (uključujući i postupak opomena); Izrada mesečnih, odnosno godišnjih izveštaja poslovanja; Vođenje komercijalne evidencije; Praćenje i primena pozitivne zakonske regulative; Knjigovodstveni poslovi trgovinskog preduzeća: knjiženje vrsta troškova, obračun troškova, kalkulacija ulaznih i prodajnih cena, evidencija prihoda i rashoda, utvrđivanje finansijskog rezultata; Analiza troškova i dobiti; Vođenje finansijskog knjigovodstva; Obavljanje poslova na završnom godišnjem obračunu; Planiranje, koordinisanje i organizacija nabavke; Prikupljanje ponuda od proizvođača, njihovo poređenje i vođenje pregovora u nabavci; Pisanje porudžbina, nadziranje termina isporuke; Prijem i kontrola robe; Reklamacije nedostataka robe; Saradnja sa odabranim špediterom. Obavljanje poslova prodaje i marketinga; Sprovođenje analize tržišta i konkurencije; Procena rezultata istraživanja tržišta; Izrada plana prodaje; Savetovanje komitenata i staranje o komitentima; Sprovođenje pregovora u prodaji; Izrada ponuda, obrada upita, obrada porudžbina i realizacija; Praćenje toka plasmana robe; Praćenje toka naplate; Otpremanje robe, izrada tovarne dokumentacije; Angažovanje adekvatnog vozara i saradnja sa odabranim špediterom. Upravljanje skladištem; Kompletiranje dokumentacije vezane za prijem robe u skladište; Vođenje elektronske i štampane magacinske evidencije i dokumentacije; Ažuriranje lager liste; Utvrđivanje nedostataka prispele robe; Izrada komisijskog zapisnika o nedostacima robe; Izrada prijemnice; Izrada otpremnice; Saradnja i kontakti Rade samostalno i u timu. Sa dobavljačima, odnosno proizvođačima vode pregovore o nabavci. Komercijalisti u trgovini na veliko uspostavljaju kontakt sa komitentima, pregovaraju sa njima, savetuju komitente i staraju se za njih, direktno ili telefonski. U komitente spadaju trgovci na malo, kao i dalji prerađivači iz oblasti industrije i zanata. Usko sarađuju tj. koriste usluge špeditera. Radna mesta Pretežno rade u trgovini na veliko različitim vrstama robe, a veoma često rade u trgovinskim preduzećima sa mešovitim asortimanom robe. Veliki deo vremena provode u kancelarijskim prostorijama gde na kompjuteru obavljaju veći deo poslova. Komitente savetuju i direktno u prodajnom prostoru. Poznato radno okruženje im je i skladište gde komercijalisti vrše prijem robe. U okviru terenske službe putuju automobilom da bi obišli svoje komitente. Neki komercijalisti u trgovini na veliko su radnici na daljinu što znači da naizmenično rade u preduzeću i za kompjuterom iz svoje kuće.

Opis poslova

Trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i poluproizvodima Trgovina na veliko drvetom ili proizvodima od drveta Trgovina na veliko građevinskim materijalom Trgovinu na veliko sa mešovitim asortimanom robe Trgovina na veliko potrošnim dobrima Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila Trgovina na velikom prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom Trgovina na veliko osnovnim agrarnim proizvodima npr.semenom ili biljkama itd. O čemu je reč? Službenici osiguranja savetuju komitente fizička lica i firme i staraju se za njih u okviru kancelarijske i terenskle službe, obrađuju štete i naplate i sprovode opšte komercijalne poslove npr. računovodstva i kontrolinga.

Radna mesta

U prvom redu rade u osiguravajućim društvima kao posrednici, zastupnici u osiguranju ili službenici u osiguravajućim kompanijama. Neki službenici u osiguranju su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji, čas kod kuće za kompjuterom ili lap topom koji koriste za rad u terenskoj službi. U terenskoj službi posećuju svoje klijente u njihovim privatnim stanovima, odnosno preduzećima. Ponekad dođu i na lice mesta da bi i sami uzeli uvid u štetu. Pritom, oni uglavnom putuju automobilom. Neki komercijalisti za osiguranja i finansije su radnici na daljinu: oni su čas u kancelariji u preduzeću, čas kod kuće za kompjuterom ili leptopom koji ih prati u terenskoj službi.

Sredstva za rad

Kompjuter sa odgovarajućim softverom predstavlja važno sredstvo za rad. Pomoću njega komercijalisti u trgovini na veliko obavljaju mnoge od svojih zadataka – od poslovne korespondencije, pregovora o prodaji putem elektronske pošte, onlajn nabavke i prodaje, evidencije baze podataka o komitentima, pa sve do knjiženja poslovnih promena. Na kompjuterima oni obavljaju i obradu rezultata istraživanja tržišta, analizu troškova i dobiti, razne statističke analize, završni godišnji obračuni itd. Pored računara, oni koriste svu raspoloživu kancelarisjku opremu kao što su fotokopir-aparat, štampač, telefon i faks aparat, skener i sl.