Cenovnik

ŠkolarinaIspit sa
pismenim
zadatkom
Praktična
nastava za
trgovinske
tehičare
Završni
ispit
3.300 dinara1.300 dinara 2.000 dinara3.500 dinara
Školarina za
obnavljanje
razreda
Usmeni
ispit
Praktična
nastava za
frizere
Maturski
ispit
1.300 dinara 1.100 dinara3.000 dinara 5.000 dinara