Cenovnik za 2022/2023. školsku godinu

Školarina4.000,00 dinara
Školarina za obnavljanje razreda1.500,00 dinara
Ispit sa pismenim zadatkom1.000,00 dinara
Usmeni ispit1.000,00 dinara
Praktična nastava za frizere1.200,00 dinara
Završni ispit2.500,00 dinara
Maturski ispit3.000,00 dinara