Finansijski administrator

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

 

Školske 2018/2019. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje dva odeljenja ovog smera i to jedno na srpskom i jedno na bosanskom jeziku

 

Obrazovni profil finansijski administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete i sporta RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju — GTZ-a.

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Finansijski administratori će znati i umeti da:

 • poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva
 • obavljaju različite administrativne poslove
 • poznaju i primenjuju mere fiskalne politike
 • samostalno obavljaju poslove platnog prometa
 • poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa
 • knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose
 • evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz)
 • obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade
 • obračunavaju i knjiže amortizaciju
 • poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne
 • prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima
 • arhiviraju dokumenta