Finansijski administrator

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

Školske 2019/2020. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje dva odeljenja ovog smera i to jedno na srpskom i jedno na bosanskom jeziku


Nastavni sadržaj

Nastavni plan finansijski administrator


Opšti deo

Obavezni opšteobrazovni predmeti

Obavezni izborni predmeti


Stručni deo

Stručni obavezni predmeti

Stručni izborni predmeti


Matura

Pravilnik maturski ispit -FA

Korigovan prirucnik Finansijski-administrator