Raspored zvonjenja


Sliku satnice možete preuzeti na vaš računar tako što ćete kliknuti desni klik miša i odabrati opciju “Save picture as…” i sačuvati u željeni folder, a ukoliko preuzimate na telefon zadržite prstom na deo sa slikom i odaberite opciju Save.