ČOS – Sistem odbrane Srbije

Nastavni sadržaji po temama

Tema 1

T-1 Mesto,_uloga_i_zadaci_VS_u_sistemu_bezb_i_odbrane

T-1_Mesto_uloga_i_zadaci_VS_u_sistemu_bezbednosti_i_odbrane – prezentacija

 

Tema 2

T-2_Vojna_obaveza_u_Republici_Srbiji

T-2_Vojna_obaveza_u_Republici_Srbiji – prezentacija

 

Tema 3

T-3_Radna_i_materijalna_obaveza_u_Republici_Srbiji

T-3_Radna_i_materijalna_obaveza_u_Republici_Srbiji – prezentacija

Konkurs za prijem na VA i VMA

Konkurs za prijem u srednje strucne vojne skole

Konkurs za prijem u vojnu gimnaziju

 

Tema 4

T-4_Kako_postati_oficir_Vojske_Srbije

T-4_Kako_postati_oficir_Vojske_Srbije – prezentacija

 

Tema 5

T-5__Kako_postati_profesionalni_vojnik

T-5_Kako_postati_profesionalni_vojnik – prezentacija

 

Tema 6

T-6_Fizicka_spremnost,_preduslov_za_vojni_poziv

T-6_Fizicka_spremnost,_preduslov_za_vojni_poziv – prezentacija

T-6 Prilog br. 1 Primer savladjivanja pesadijskih prepreka

 

Tema 7

T-7_Sluzba_osmatranja_i_obavestavanja

T-7_Sluzba_osmatranja_i_obavestavanja – prezentacija

 

Tema 8

T-8_Oblici_neoruzanog_otpora

T-8_Oblici_neoruzanog_otpora – prezentacija

 

Tema 9

T-9_Bojni_otrovi,_bioloska_i_zapaljiva_sredstva

T-9_Bojni_otrovi,_bioloska_i_zapaljiva_sredstva – prezentacija

T-9 Prilog br. 1 Sredstva za licnu zastitu od hemijskih i bioloskih toksicnih agenasa

T-9 Prilog br. 2 Objekti kolektivne zastite

 

Tema 10

T-10_Civilna_zastita

T-10_Civilna zastita_u_Republici_Srbiji – prezentacija

T-10 Prilog br. 1_Medjunarodni simbol CZ

T-10 Prilog br. 2 Opste oznake na uniformi CZ

T-10 Prilog br. 3 Oznake specijalnosti pripadnika CZ