Ekonomski tehničar

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

Školske 2019/2020. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje dva odeljenja ovog smera i to jedno na srpskom i jedno na bosanskom jeziku


Nastavni sadržaj

Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Ekonomski tehničar stručni predmeti (Novo – 1. razred)

Ekonomskli tehničar opšteobrazovni predmeti (Novo – 1. razred)

Ekonomski tehničar stručni predmeti (2,3,4, razred)

Ekonomski tehničar opšteobrazovni predmeti (2,3,4, razred)

Ekonomski tehničar – EKOLOGIJA, HEMIJA