Ekonomski tehničar

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

 


Nastavni sadržaj

Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Ekonomskli tehničar opšteobrazovni predmeti 

Ekonomski tehničar stručni predmeti 

Ekonomski tehničar – Pravilnik o izmenama pravilnika o nastavnom planu- EKOLOGIJA, HEMIJA

NOVO ŠKOLSKA 2023/2024 G. Pravilnik o izmenama – opšteobrazovni predmeti

NOVO ŠKOLSKA 2023/2024 G. Pravilnik o izmenama – stručni predmeti