Uprava

Rukovodstvo

Ivan Veljković
Direktor
Azra Ahmetović
Pomoćnik direktora
Alma Salković
Pomoćnik direktora

 

Stručni saradnici

Belkisa Rašljanin
Školski pedagog
Azra Ljajić-Bihorac
Školski psiholog
Sanija Ličina
Bibliotekar
Sead Ljajić
Bibliotekar
Indira Trtovac
Koordinator za praktičnu nastavu
Muzafera Duljić
Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

 

Administrativno-finansijsko osoblje

dipl. pravnik Sanela Baćićanin
Sekretar
dipl. ecc Hemida Azemi
Šef računovodstva
Elvira Murselović
Finansijsko-računovodstveni radnik
Vanja Filipović
Administrativni radnik
Ismet Islamović
Lice za održavanje računara