Uprava

Rukovodstvo

Sead Ljajić
Direktor
Azra Ahmetović
Pomoćnik direktora
Alma Salković
Pomoćnik direktora

 

Stručni saradnici

Belkisa Rašljanin
Školski pedagog
Azra Ljajić-Bihorac
Školski psiholog
Aida Grišević
Školski psiholog
Sanija Ličina
Bibliotekar
Ismihana Murtezić
Bibliotekar
Dragica Slavković
Koordinator za praktičnu nastavu

 

Administrativno-finansijsko osoblje

dipl. pravnik Sanela Baćićanin
Sekretar
dipl. ecc Hemida Azemi
Šef računovodstva
Saida Kosova
Finansijsko-računovodstveni radnik
Mersiha Latifović
Administrativni radnik
Irena Božović
Administrativni radnik
Ismet Islamović
Lice za održavanje računara