Pravni tehničar

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Oblast: Pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

 

Školske 2018/2019. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje dva odeljenja ovog smera i to jedno na srpskom i jedno na bosanskom jeziku

 

U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje. Pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti pravo i administracija.

Poseduju znanje iz korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.

Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom i drugim fakultetima.

Stručne kvalifikacije:

 • poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu
 • osposobljeni za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave
 • obavljaju administrativne poslove
 • komuniciraju sa strankama
 • komuniciraju sa bankama
 • rade na poslovima iz područja radnih odnosa
 • izrađuju razne evidencije i statističke podatke
 • pišu rešenja i odluke
 • rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa
 • poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova
 • obrađuju poštu i rade na računaru
 • sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava
 • spremni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke
 • znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu
 • sposobni su za samostalan rad i rad u grupi
 • spremni na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje
 • u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni
 • administrativni i sekretarski poslovi (slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, računa, predračuna, situacija, ugovora, kopiranje, vođenje evidencija povreda na radu, rad na centrali, faksu i dr.)