Sajam virtuelnih preduzeća Ekonomsko trgovinske škole

Sajam virtuelnih preduzeća Ekonomsko-trgovinske škole je održan 20.04.2018.god.na gradskom šetalištu.Predstavilo se sedam preduzeća iz četiri obrazovna profila:službenik u bankarstvu i osiguranju,komercijalista,poslovni administrator i finasijski administrator. Ovo je jedinstvena prilika da naši učenici pokažu svoj preduzetnički duh,markentiške sposobnosti i timski rad.Simuliranjem realnih radnih zadataka,naši učenici su pokazali koliko su zaista osposobljeni da u narednom,budućem periodu mogu upravljati i obavljati sve radne zadatke u jednom preduzeću.Sajamsko poslovanje je značajan deo savremene privrede kao i deo našeg plana i programa,tako da je ova manifestacija bila sjajna prilika da se pokaže znanje,kao i veštine poslovanja u obavljajnu svih radnih zadataka.Kreativnost naših učenika je posebno došla do izražaja tako da sa sigurnošću možemo potvrditi da na ove mlade ljude,buduće privrednike,preduzetnike,možemo računati.

Prvi štand je bio štand Ekonomsko-trgovinske škole i grada Novog Pazara,gde su se mogli naći flajeri našeg grada i svih profila,a učenici i zaduženi prof.Narcisa Iković su davali sve potrebna objašnjenja i informacije prisutnima.Predstavili smo i naš časopis Ekonomac.

Drugi štand je bio štand naše banke koja nosi naziv „Yeni banka“.Zaduženi prof.Irma Curić i učenici bili su zaduženi za evidentiranje svih poslovnih transakcija.

Preduzeća koja su se predstavila na sajmu su iz oblasti proizvodnje,trgovine i usluga.

“KLJUČ OSIGURANJE“-Obrazovni profil: Službenik u bankarstvu i osiguranju

Direktori koji rukovode ovim preduzećem su:

 • Prof.Binasa Trtovac
 • Prof.Salneza Nicević

“SLATKA KUĆA“-Obrazovni profil: Komercijalista

Direktor koji rukovodi ovim preduzećem je:

 • Prof.Samra Sokolović

“Infinitiy and beyond“ -Obrazovni profil: Komercijalista

Direktori koji rukovode ovim preduzećem su:

 • Prof.Ivana Kostić
 • Prof.Emina Nuhović

.“GLAMUR“-Obrazovni profil: Poslovni administrator

Direktori koji rukovode ovim preduzećem su:

 • Prof.Izeta Ćorović
 • Prof.Ajlina Đulović

.“COFFEELINO“ -Obrazovni profil: Poslovni administrator

Direktori koji rukovode ovim preduzećem su:

 • Prof.Ajlina Đulović
 • Prof.Muzafera Duljić

.“LA VISTA“-Obrazovni profil: Finasijski administrator

Direktori koji rukovode ovim preduzećem su:

 • Prof. Jasmina Hadžović
 • Prof. Danijela Džambasanović

“WORLD OF TEXTILE“ -Obrazovni profil: Finasijski administrator

Direktor koji rukovodi ovim preduzećem je:

 • Prof.Azra Alić

Navedena preduzeća su se takmičila u osam kategorija.

U generalnom plasmanu u svih osam kategorija prva tri mesta su zauzela sledeća preduzeća:

1. „LA VISTA“ i „GLAMUR“ (ukupan br.bodova 169)
2. „KLJUČ OSIGURANJE“ i „SLATKA KUĆA“ (ukupan br.bodova 161)
3. „COFFEELINO“ (ukupan br.bodova 134)

ČESTITKE SVIM UČESNICIMA.

Organizator Sajma VP:

Prof.Narcisa Iković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *