Saradnja sa Beogradskom bankarskom akademijom

Direktor Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar Ivan Veljković i predsednik BBA- Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije Emeritus prof. dr Hasan Hanić su potpisali sporazum o saradnji. Tačnije, BBA će našim učenicima pružati određene pogodnosti za školovanje.

Uspeh aktivnosti namenjenih za maturante, kao i kvalitet i značaj koji te aktivnosti nose sa sobom, prepoznati su od strane ove dve obrazovne institucije koje se trude da svojim učenicima i budućim studentima obezbede dobru platformu za njihov dalji intelektualni razvoj.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije je već nekoliko godina unazad jedan od najbolje rangiranih fakulteta u oblasti društveno-humanističkih nauka. Organizacija i način izvođenja nastave na Fakultetu, kao i rezultati koje studenti ostvaruju tokom studija i u daljoj profesionalnoj i akademskoj karijeri u potpunosti opravdavaju naziv „School of excellence“   (www.bba.edu.rs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *