Naša briga za zdravu sredinu

Članovi Učeničkog parlamenta i Vršnjačkog tima Ekonomsko-trgovinske škole su bili dobar primer vršnjacima i pokazali kako treba brinuti o ambijentu […]