Januarski ispitni rok

TERMINAKTIVNOST
22.01.2024. – 26.01.2024. 12:00-14:00hPRIJAVA ispita, KONSULTACIJE
03.02.2024.  10:00-12:00hPOLAGANJE

Pismeni ispit – Srpski jezik i književnost / Bosanski jezik i književnost 7:30h – 08:15h
Pismeni ispit – Matematika  8:20h – 09:05h
Pismeni ispit – Strani jezik  9:10h – 09:55h

NAPOMENA: VAŽI ZA UČENIKE KOJI POLAŽU MATURSKI ISPIT!!!
30.01.2024. (11 h) TEST ZA PROVERU STRUČNO-TEORIJ. ZNANJA
03.02.2024. (7:30 h) MATERNJI JEZIK
06.02.2024. (11 h) PRAKTIČNI DEO MATURSKOG ISPITA

Referent za vanredne učenike

Emina Sadović