Aprilski ispitni rok

TERMINAKTIVNOST
08.04.-16.04.2024. 12:00-14:00hPRIJAVA ispita
13.04.2024. 10:00-11:00hKONSULTACIJE
20.04.2024. 10:00-12:00hPOLAGANJE
  • PISMENI ISPIT-SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  7:30h-8:15h
  • PISMENI ISPIT- MATEMATIKA           8:20h-9:05h
  • PISMENI ISPIT- STRANI JEZIK            9:10h-9:55h

Referent za vanredne učenike

Emina Sadović