Važnost obrazovanja o digitalnom nasilju

Ekonomsko-trgovinska škola je nedavno bila domaćin jednog posebno važnog događaja – interaktivnog predavanja na temu “Digitalno nasilje i mladi”. U organizaciji profesorica Sabine Šaćirović i Alme Mujagić, ovaj događaj je okupio učenike četvrte godine kako bi se upoznali sa sve prisutnijim fenomenom digitalnog nasilja. Gost predavač, Haris E. Imamović, poznat kao konsultant, istraživač i autor knjige “Digitalno nasilje – Vodič za rad sa decom i mladima”, podelio je svoje bogato znanje i iskustvo sa mladima, nudeći ne samo informacije već i praktične savete.

Predavanje je započelo fokusom na brzi razvoj tehnologije i kako on utiče na naš svakodnevni život, posebno na živote mladih. Predavač je istakao kako tehnologija ima svoje pozitivne aspekte, posebno u vreme Korona krize, ali takođe i negativne strane koje često ostavljaju duboke i dugotrajne posledice. Ovaj uvod postavio je temelj za razumevanje kompleksnosti i važnosti teme digitalnog nasilja.

Jedan od ključnih delova predavanja odnosio se na različite aspekte digitalnog nasilja. Predavač je naveo primere iz stvarnog života i medija, ističući koliko je važno prepoznati digitalno nasilje i efikasno se boriti protiv njega. Takođe, naglasio je važnost prevencije i edukacije o ovom problemu.

Predavanje je bilo i prilika da se učenicima pruže konkretne preporuke kako da se zaštite od digitalnog nasilja i kako da deluju u slučaju da se susretnu sa njim:

  1. Digitalna pismenost: Učenje o sigurnosti na internetu je ključno. Ovo uključuje razumevanje kako da zaštitite svoje informacije i prepoznate potencijalne online pretnje.
  2. Odgovorno korišćenje tehnologije: Važno je razvijati svest o tome kako vaše ponašanje na internetu može uticati na druge, i obrnuto.
  3. Dijalog i podrška: Razgovarajte sa roditeljima, nastavnicima ili savetnicima ako doživite bilo kakav oblik nasilja na internetu. Ne zanemarujte problem, već ga adresirajte.
  4. Prijavljivanje: Naučite kako da prijavite nasilje na platformama na kojima se događa. Većina društvenih mreža ima mehanizme za prijavu zlostavljanja.
  5. Mentalno zdravlje i samopouzdanje: Digitalno nasilje može imati dubok uticaj na mentalno zdravlje. Važno je raditi na jačanju samopouzdanja i tražiti pomoć ukoliko je potrebno.

Predavanje je otvorila profesorica Alma Mujagić, koja je pozvala na nastavak saradnje i dalju edukaciju u ovoj oblasti. Zahvaljujući podršci MHD “Merhamet -Sandžak” i Inicijative za razvoj i saradnju (IDC), ovo predavanje je doprinelo osnaživanju mladih i razvoju svesti o važnosti borbe protiv digitalnog nasilja.

Kao deo naše posvećenosti ovom važnom pitanju, školska biblioteka je obogaćena donacijom knjige autora Imamovića, “Digitalno nasilje – Vodič za rad sa decom i mladima”. Ova knjiga će biti dragocen resurs za učenike, nastavnike i roditelje, pružajući dublje razumevanje teme i praktične savete kako se suočiti sa digitalnim nasiljem.

Ovakvi događaji su od suštinskog značaja za školsku zajednicu, jer osim što obrazuju, oni takođe podstiču i razvoj odgovornog ponašanja kod mladih u digitalnom svetu. Ekonomsko-trgovinska škola se ponosi što je bila domaćin ovog važnog događaja i nada se daljim inicijativama koje će doprineti sigurnijem i zdravijem okruženju za sve učenike.

U Novom Pazaru                                                                                                                                                                               Koordinator tima za zaštitu:   Alma Mujagić

2.4.2024.