Javne nabavke

Konkursna dokumentacija maturska ekskurzija


Poziv za podnošenje ponuda


Izmene konkursne dokumentacije


Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Sl. glasnik (Ek-trg NP) 1


Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Sl. glasnik (Ek-trg NP) 2


Poziv za podnošenje ponuda – maturska ekskurzija


Konkursna dokumentacija – maturska ekskurzija


Izmena konkursne dokumentacije – maturska ekskurzija


Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – maturska ekskurzija


Izmena konkursne dokumentacije – električna energija


Produženje roka za podnošenje dokumentacije


Poziv za podnošenje ponuda za nabavku i ugradnju stolarije


Konkursna dokumentacija – nabavka i ugradnja stolarije


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru