Poslovni administrator

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Trajanje školovanja: 4 godine

 

Školske 2018/2019. godine Ekonomsko trgovinska škola upisuje dva odeljenja ovog smera i to jedno na srpskom i jedno na bosanskom jeziku

 

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator, koji je uveden 2003. godine, predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna znanja iz oblasti prava, ekonomije i administracije. Takodje, znanja iz marketinga i menadžmenta preduzeća, kao i veštine planiranja i organizovanja poslovnih procesa. U školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe različitih softvera itd.

Pored neophodnih stručnih znanja, praktične veštine, neophodne za obavljanje administrativnih poslova učenici ovog profila stiču u okviru virtuelnog preduzeća za obuku. U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi nabavne, prodajne, knjigovodstvene i službe opšte pravnih poslova.

Obavljajući poslove ovih službi učenici stiču praktična znanja i rutine neophodne za njihovo buduće zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku poslovanja preduzeća.

Poslovanje VP realizuje se u za to posebno opremljenim učionicama. Učionice su opremljene kancelarijskim nameštajem, kancelarijskom opremom i potrošnim materijalom, savremenim računarima i drugom opremom koja je neophodna za obavljanje poslova. Časove obuke u VP realizuju nastavnici koji su prethodno prošli posebnu obuku za rad u virtuelnim preduzećima ali i druge obimne obuke za primenu novih nastavnih metoda, objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl.

U trećem i četvrtom razredu, putem blok nastave, učenici imaju priliku da rade u preduzećima i tako u praksi provere stečena znanja i veštine.

Po završetku školovanja poslovni administratori će znati i umeti da:

 • planiraju, organizuju i prate realizaciju poslovnih aktivnosti
 • obavljaju koordinatorske poslove
 • poštuju i primenjuju pravnu regulativu
 • komuniciraju sa državnim organima (službena korespondencija)
 • sprovode postupke ostvarivanja prava i obaveza iz radnog podnosa
 • vode evidenciju o zaposlenima
 • organizuju sastanke, promocije, prezentacije i druge skupove
 • organizuju službena putovanja
 • komuniciraju sa klijentima i zaposlenima
 • obavljaju poslovnu korespondenciju
 • obavljaju poslove nabavke i prodaje
 • vode osnovne knjigovodstveno-blagajničke poslove
 • obračuna i isplati zaradu
 • poznaju bilansne postupke
 • prate rokove fiskalnih obaveza
 • vrše obračun i isplatu zarada