„Festival fizike“

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole su 15.05.2024. godine, sa profesoricom Eminom Kujović posetili manifestaciju „Festival fizike”, čiji je organizator O.Š „Bratstvo“.

Cilj manifestacije  je da učenicima srednjih i osnovnih škola prezentuje zanimljivu stranu naučnog stvaralaštva.

Učesnici Festivala su bili učenici O.Š „Bratstvo“ i nastavnik fizike Veljko Ristović. U program su bili uključeni i sami gosti ovog festivala fizike.

Sve aktivnosti su bile interaktivnog tipa, u vidu radionica, ogleda, eksperimenata iz raznih oblasti fizike kao što su električna struja, optika, termodinamika…

Učenici su imali priliku da učestvuju u izvođenju eksperimenata.

Festival je bio otvoren u periodu od 7 do 17 časova u sali O.Š „Bratstvo“.

Datum:                                                                                                            Nastavnik fizike:

20.05.2024.                                                                                                     Emina Kujović