Trgovina ljudima


U cilju prevencije i zaštite učenika nastavnici Ekonomsko-trgovinske škole, Alma Mujagić i Sabina Šaćirović, zajedno sa školskim psihologom, Almom Čolović-Međedović, su osmislili prikaz realnih situacija koje ukazuju na potencijalni rizik od trgovine ljudima, a koje su relizovane na časovima odeljenske zajednice.

Učenici koji su glumili u realnoj situaciji su: Emina Zaimović, Amar Islamović, Elvedin Tutić, Fatma Nezović i Eleonora Radovanović.

Situacija:

Učenica drugog razreda srednje škole koja je bila odličan đak, često izostaje sa nastave. Primetan je i pad školskog postignuća. Učenica počinje da se oblači upadljivo, uvek je doterana i sa jakom šminkom.

Jednog dana, kod psihologa se pojavljuje nepoznati čovek koji se predstavlja kao ujak učenice.

Dolazi da bi se informisao o tome da li učenica redovno dolazi u školu, pošto se prema njegovim rečima u poslednje vreme čudno ponaša, ne dolazi na vreme kući, bude odsutna po nekolio dana. Psiholog škole nema saznanja da učenica živi sa ujakom i to saopštava njemu, a on kaže da se on skoro doselio da živi sa sestrom i sestričinom i da je on preuzeo brigu o njima, pošto majka radi po ceo dan i nema kontrolu nad devojčicom. Osoba koja se predstavlja kao ujak je izrazila želju da razgovara sa devojčicom, ukoliko je ona trenutno u školi. Psiholog se zahvalila na informacijama ali je rekla da mora da razgovara sa majkom deteta koja je staratelj. Osoba je nastavila da insistira i psiholog mu je predočila da će pozvati obezbeđenje i da nije moguće da mu dozvoli susret sa devojčicom. Psiholog je zatim proverila da li je učenica u školi i dobila je informaciju da je otišla sa petog časa kada je čula od drugova da je u dvorištu traži neki muškarac. U dogovoru sa odeljenskim starešinom psiholog je prvo pozvala učenicu da proveri gde je i kako je, a zatim je pozvala da se vrati u školu.

Psiholog je obavila razgovor sa učenicom koja joj je rekla da ona nema ujaka i da je taj muškarac

njen poznanik sa kojim ona ne želi više da se viđa. Rekla je da njena mama ne zna za njega i da ne bi volela da njenu mamu obaveste o situaciji. Takođe je rekla da se plaši i da ne zna šta da uradi kako bi on prestao je traži i pokušava da uspostavi kontakt sa njom.

Nakon ovih informacija, budući da postoji sumnja na mogući rizik od trgovine ljudima škola je

situaciju prijavila Centaru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, nadležnom centru za socijalni rad, policijskoj upravi i Višem javnom tužilaštvu, u cilju peduzimanja mera iz njihove nadležnosti. Škola je nastavila da pruža podršku učenici i njenoj majci u cilju prevazilaženja iskustva, u skladu sa svojim nadležnostima.

Ova aktivnost je doprinela podizanju svesti o rizicima i prevenciji trgovine ljudima među učenicima i zaposlenima u školi. Nastavićemo sa aktivnostima u cilju zaštite i bezbednosti naših učenika.

U Novom Pazaru,                                              Nastavnici: Alma Mujagić i Sabina Šaćirović

20.05.2024. god.                                                  Školski psiholog: Alma Čolović-Međedović