Izveštaj sa maturske ekskurzije učenika

“Ekonomsko-trgovinske škole“, školske 2022/2023. godine Datum ekskurzijeEkskurzija učenika završnih razreda „Ekonomsko-trgovinske škole“ je realizovana u periodu od 08.10.2022. do 14.10.2022. […]

Novembarski ispitni rok

TERMIN AKTIVNOST 8. 11. – 15.11. 12:30-14:30h UPIS NOVIH KANDIDATA/ PRIJAVA ispita 16. 11. 2022. 11:00-12:00h KONSULTACIJE 19. 11. 2022. […]