Dan broja Pi – broj koji i danas inspiriše ljubitelje matematike širom sveta

14.03.2024. NOVI PAZAR – Učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru su 14.3. obeležili Međunarodni dan matematike i Dan broja “pi” različitim radionicama, ali i takmičenjem u pamćenju decimala tog broja.

Svakog 14. marta zaljubljenici u matematiku iz celog sveta oboležavaju Dan broja “pi” (π) i Međunarodni dan matematike 

Broj Pi, ili Ludolfov broj, ili Arhimedova konstanta je  broj koji ne može da se napiše kao razlomak dva prirodna broja, zbog čega je njegov decimalni zapis beskonačan i nije periodičan. Učenici uglavnom zaju da se broj PI koristi u izračunavanju površine i zapremine kruga i kada ih pitamo koliko PI iznosi dobra većina će reći 3,14.

Grčko slovo pi uvedeno je 1706. godine da bi označilo taj konstantni odnos između obima kruga i njegovog prečnika. Ali fascinacija brojem pi seže milenijumima unazad.

Arhimed je postavio pi između 223/71 i 22/7, dakle između 3,140 i 3,142, dok je Ptolomej našao da je prva aproksimacija tačna na tri decimale: 3,141. Poboljšanja na sedam decimalnih mesta postigli su kineski matematičari u 5. veku nove ere, na osnovu nove tehnike koju je u 3. veku otkrio matematičar i pisac Liu Hui. Proći će milenijum pre nego što je dalji značajan napredak naveo indijskog matematičara Madhavu iz Sangamagrama iz 14. veka da dostigne 11 decimalnih mesta.

Sa savremenim računarima, broj decimala je vrtoglavo porastao čak do 62,8 biliona cifara, a želja za novim rekordima i dalje se nastavlja.

Dan broja “pi” ima za cilj podizanje svesti o važnosti matematike i njenoj ulozi u oblikovanju našeg sveta, kao i promociju lepote i važnosti matematike široj publici.

Ove godine se u Ekonomsko- trgovinskoj školi  u Novom Pazaru, ovaj dan obeležen je na prigodan način. Učenici su uz pomoć nastavnice matematike Severe Lukač, Dan broja “pi”  obeležili organizacijom raznih aktivnosti, izradom prezentacija, crtežima, pravljenjem senke u obliku broja PI, istraživanjem zanimljivosti o broju PI, kao kreiranjem čarobne PI kutije.  Kako je ovogodišnja tema Svetskog dana matematike “Matematika kroz igru”, zabavne aktivnosti jedan su od načina popularizovanja matematike. Kako su se nastavne teme poklopile i na redovnoj nastavi su u okviru nastavnih jedinica Krug i kružnica učenici druge godine izračunavali konstantu PI. Učenici su bili motivisani i zainteresovani za rad ovakvim metodama.

Takođe smo kreirali majce sa prigodnim natpisima, kao i bedževe.

Organizovano je takmičenje ko će da zapamti više decimala broja pi, u određenom vremenskom intervalu, na primer sa 50 decimala izgleda ovako: 3,141592653589793238462643382795028841971693993751 kao i  takmičenje u likovnoj umetnosti na temu Albert Ajnštajn i broj PI.

Svi učenici koji su učestvovali u izazovu su nagrađeni skromnim poklonima. Najbolji su dobili pohvalnice.

Prikazana je prezentacija o broju PI kao i prigodan program na datu temu koji su vodile učenice druge godine.

Dan broja “pi” je prilika da se podstakne interesovanje učenika za matematiku, da se istakne važnost konstante pi i da se pokaže kako matematika može biti zabavna i inspirativna. 

Obeležavanje Dan broja “pi”  u našoj školi je prilika da se promoviše matematička kreativnost, logičko razmišljanje i analitičke veštine među učenicima. Takođe, ovaj dan podstiče timski rad, saradnju i međusobno takmičenje među učenicima, koji se zajedno trude da reše matematičke probleme i zadatke vezane za broj pi.

Učestvovanje u proslavi Dana broja pi nije samo prilika za učenje i istraživanje matematike, već i za stvaranje prijateljstava, razmenu ideja i iskustava, kao i za razvoj kritičkog mišljenja i samopouzdanja kod učenika. Ova tradicionalna proslava doprinosi boljem razumevanju matematike i njenom značaju u savremenom svetu, te inspiriše mlade generacije da istražuju, eksperimentišu i stvaraju novu matematičku stvarnost.

Realizator Severa Lukač

Ekonomsko trgovinska škola Novi Pazar