Aprilski ispitni rok

TERMIN AKTIVNOST 08.04.-16.04.2024. 12:00-14:00h PRIJAVA ispita 13.04.2024. 10:00-11:00h KONSULTACIJE 20.04.2024. 10:00-12:00h POLAGANJE Referent za vanredne učenike Emina Sadović