Nedelja sećanja i zajedništva


U okviru obeležavanja Nedelje sećanja i zajedništva, učenici i nastavnici Ekonomsko-trgovinske škole, Sabina Šaćirović i Alma Mujagić, zajedno sa školskim psiholozima, Almom Čolović-Međedović i Dženanom Đulović, održali su radionicu pod nazivom “Tolerancija” za predstavnike Učeničkog parlamenta i vršnjačkog tima.

Kroz različite interaktivne aktivnosti i diskusije, učenici su imali priliku da razvijaju empatiju, komunikacione veštine i razumevanje prema drugima.

Cilj radionice je podizanje svesti o važnosti poštovanja različitosti, razvijanje veština komunikacije i saradnje sa osobama različitog porekla, kulture i uverenja, kao i podsticanje aktivnog učešća u stvaranju inkluzivnog okruženja u školi i zajednici.

Učenica druge godine Dina Mehović kazivala je vlastite stihove pesme “Znaj Natalija, mati moja mila”, posvećene Angelini Aćimović, devojčici stradaloj u masakru. Njeni stihovi biće objavljeni u zbirci pesama u izdanju „Fondacije Angelina“.

Likovni radovi učenica predstavljeni tokom tribine dodatno su oplemenili atmosferu, omogućavajući učenicima da izraze svoje emocije i stavove na umetnički način. Predstavljeni su likovni radovi učenica: Sare Mehović, Selme Ćorović, Nađe Mijailjević, Ilme Crnovršanin, Lidije Jovanović, Amina Čolovič, Merjem Šaćirović i Belme Čolović. 

Teme obrađene tokom radionice:

I Različitost i tolerancija:

Tokom radionice su obrađene teme različitosti i tolerancije, naglašavajući važnost poštovanja, prihvatanja i uvažavanja bogatstva različitosti u kulturama širom sveta. Pored toga, komunikacione veštine su bile u fokusu, sa naglaskom na aktivnom slušanju, asertivnoj komunikaciji i prevazilaženju komunikacionih barijera, što je doprinelo razvoju međuljudskih veština među učenicima.

Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim i svetskim kulturama. Razvijanjem empatije, moralne vrline uviđanja razlika među ljudima, ali i sličnosti, ostvaruje se osećaj zajedništva i inkluzije.

II Komunikacione veštine:

 • Aktivno slušanje,
 • Asertivna komunikacija i
 • Prevazilaženje komunikacionih barijera.

III Moja porodica:

Aktivnost “Moja porodica” omogućila je učenicima da bolje razumeju različitost i sličnost čak i unutar svojih porodica.

Učenici su odgovarali na pitanja o članovima porodice kako bi prepoznali sličnosti i razlike:

“Ja imam plave oči, a moja sestra…”

“Ja ne volim… a moja mama voli…”

“Ja volim da jedem…, a moj brat/moja sestra ne voli…”

“Kažu da ličim na…”

Ova aktivnost pomogla je učenicima da bolje razumeju različitost i sličnost čak i unutar porodice.

IV Prepoznajem te:

Aktivnost “Prepoznajem te” podstakla razmišljanje o predrasudama i različitostima među njima samima.

Učenici su imali zadatak da na papiriću napišu tri karakteristike koje su na njima/njoj odmah uočljive (npr. pol, boja kose, boja očiju, da li nosi naočare, visina). Papirići su ubačeni u kutiju, a zatim su učenici nasumično izvlačili papiriće i pokušavali da pogode ko je u pitanju.

Ciljevi ove aktivnosti bili su:

 • Pripisivanje vlastitih stavova prema različitim osobama, sklonostima i osobinama.
 • Razvijanje veština tolerantnog dijaloga.

V Aktivnosti refleksije:

Na kraju, aktivnosti refleksije su omogućile učesnicima da se dublje osvrnu na svoje stavove i predrasude, kao i na mogućnost razvijanja prijateljstava sa osobama koje su drugačije od njih.

Učesnici su se reflektovali na sledeća pitanja:

Da li bi mogao/mogla biti jako dobar prijatelj s nekim ko (je):

 • Navijač tima koji je rival tvom omiljenom timu
 • Druga nacionalnost
 • Druge vere
 • Problematičnog ponašanja
 • Stariji od tebe 5 godina
 • Sa posebnim potrebama

Šta ti se ne sviđa kod osoba koje pripadaju ovoj grupi? Koje im još osobine pripisuješ?

Rezultati radionice:

 • Povećana svest o važnosti poštovanja različitosti;
 • Razvijene veštine komunikacije i saradnje među učenicima različitog porekla;
 • Jačanje timskog duha i međusobne podrške među članovima Učeničkog parlamenta i vršnjačkog tima.

Radionica “Tolerancija” uspešno je podigla svest o važnosti poštovanja različitosti i razvila veštine komunikacije i saradnje među učenicima. Učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog stečenog znanja i iskustva, te su podstaknuti da aktivno rade na stvaranju inkluzivnog okruženja u školi i zajednici.

Nastavnici: Alma Mujagić i Sabina Šaćirović

Školski psiholozi: Alma Čolović-Međedović i Dženana Đulović

Članovi Učeničkog parlamenta i vršnjačkog tima

U Novom Pazaru, 10.05.2024. god.