Radionica „Veštačka inteligencija u današnje vreme“

Radionica na temu “Veštačka inteligencija u današnje vreme” održana je u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju a u okviru Naučnog kluba koji funkcioniše u okviru ovog centra. Predavanje je održala Ajsela Hadžiahmetović- profesor informatike.

Maturanti Ekonomsko-trgovinske škole prisustvovali su u pratnji profesorice Sabine Šaćirović. Tehnologija se iz dana u dan razvija, a mi se nesvesno prilagođavamo istoj. Razne reklame, ponude, sav sadrzaj koji svakodnevno gledamo na tv, telefonima, računarima… nije tu slučajno.

„Veštačka inteligencija“ je tema koja je prilično popularna među mladima. Prema istraživanjima Ujedinjenih nacija oko 80 odsto mladih tvrdi da koristi veštačku inteligenciju. Srbija je jedna od 11 zemalja koja je uvela osnove veštačke inteligencije u obrazovni sistem. Danas, veštačka inteligencija je podoblast računarstva i predstavlja jednu od naprednih digitalnih tehnologija. Profesorica informatike, koja je održala radionicu na ovu temu, objasnila je šta je to veštačka inteligencija i kakav je njen uticaj u današnjem vremenu.

Veštačka inteligencija je sposobnost računara ili kompjuterski kontrolisanog robota da obavlja zadatke koji se obično povezuju sa inteligentnim bićima. VI se odnosi na simulaciju ljudske inteligencije putem mašina koje su programirane tako da misle kao ljudi i oponašaju njihova dela. Termin se takođe može primeniti na bilo koju mašinu koja pokazuje osobine povezane sa ljudskim umom, kao što su učenje i rešavanje problema. Ključna odlika VI je njena sposobnost da racionalizuje i preduzima akcije koje imaju najbolje šanse za postizanje određenog cilja.

Veštačku inteligenciju ne možemo izbeći, kao ni svaku novinu do sada, pojam veštačka inteligencija postoji od polovine prošlog veka, ali se tek sada mora regulisati i postaviti ispravan pristup. Iako ne postoji opšti konsenzus o jedinstvenoj definiciji VI, prema OECD VI predstavlja „mašinski sistem sposoban da daje predviđanja, preporuke ili da utiče na okruženje pomoću datih ciljeva koje definiše čovek”.

O tome da li veštacka inteligencija koristi nas ili mi nju, učenici su razgovarali sa predavačem. Nakon završene radionice ostali jos dugo razmišljajući o tome, šta i na koji način plasiraju na internetu. 

Datum:                                                                                Koordinator učeničkog parlamenta:

23.02.2024.god.                                                                                                Sabina Šaćirović