Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja – “Dan roze majica”

Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja obeležava se svake poslednje srede u mesecu. Ove godine je to bilo 28. Februara.

Sve je počelo 2007. godine, kada je grupa aktivista u jednoj kanadskoj provinciji pokrenula inicijativu nakon što je kanadski učenik Čarles MekNil u školu došao sa roze majicom na sebi i zbog toga pretrpeo ruganje i verbalno nasilje od svojih vršnjaka. Učenik je roze majicu obukao u znak podrške majci oboleloj od karcinoma dojke. Aktivisti su kupili 50 roze majica i podelili ih njegovim vršnjacima u školi koji su ih nosili kao podrška dečaku. Učenici su počeli i sami da dolaze u školu oblačeći roze majice, koje su tako postale simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja u školama koji se širom sveta obeležava poslednje srede u februaru.

Učenici učeničkog parlamenta i vršnjačkog tima sa profesoricama Almom Mujagić i Sabinom Šaćirović, psihologicama Almom Čolović Međedović i Dženanom Đulović su se potrudili da kroz razne aktivnosti obeleže ovaj dan.

Pod nasiljem i zlostavljanjem se podrazumeva svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog.

U holovima škole su postavljeni panoi gde su učenici prolaznici imali zadatak da napišu poruku u znak podrške svima koji trpe neki od vidova nasilja ili poruku u znaku zaustavljanja istog.

Nakon pisanja i lepljenja poruka učenice su podelile prolaznicima balone na kojima su takođe imali priliku isto da urade.

Svi prisutni su nakon toga pročitali svoje poruke.

Cilj je bio da se istakne šta je to što se oko nas dešava, šta predstavlja vršnjačko nasilje. Da osim fizičkog postoji i psihičko, kao i digitalno nasilje i kako ga prepoznati. Da učenici na pravi način reaguju, da prijave slučajeve, a da potom reaguju sve nadležne službe škole i grada.

Datum:                                                                                Koordinator učeničkog parlamenta:

28.02.2024.god.                                                                             Sabina Šaćirović